วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขคลพบุรี นำทหารผ่านศึก และครอบครัว จำนวน ๒๗ คน เข้ารับการฝึกอบรมทำกรอบรูปไม้ และกรอบรูปเคลือบเย็น ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลถอนสมอ อ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี เพื่อให้ทหารผ่านศึก และครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม และนำความรู้ไปหางานทำได้

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

เมื่อ ๒ เม.ย.๖๐ นายจงรักษ์  พวงวิภาต รอง หส. ผศ.ล.บ. พร้อมพนักงาน ผศ.ล.บ.   ร่วมพิธีวันสายใจไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ โดยมี  ร.ท.วีระ  แทนขำ ประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดลพบุรี  สิงห์บุรี  สระบุรี และสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยร่วมกันจัดขึ้น ณ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี


สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี จัดประชุมแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดลพบุรีประจำปี จังหวัดลพบุรี พร้อม จัดตั้งประธานเครือข่ายระดับจังหวัด


วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี  นำสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดสระบุรี  
ศึกษาดูงานโครงการภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐


วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร(๑๕วัน)

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร(๑๕วัน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นายจงรักษ์ พวงวิภาต รอง ผศ.ล.บ. และเจ้าหน้าที่ ผศ.ล.บ.วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙